Izdvajamo...

The Last of us

Spa, welness i fitness

Zdravlje i uživanje

The Last of us

Slana soba

Kao na moru

The Last of us

Staza zdravlja

Šetnjom do zdravlja

Rukovodstvo

The Last of us

Direktor SB "Sokobanja"

pomoćnik direktora za bolničko lečenje i rehabilitaciju odraslih sa dnevnom bolnicom

pomoćnik direktora za bolničko lečenje i rehabilitaciju dece sa dnevnom bolnicom

The Last of us

pomoćnik direktora za specijalističko-konsultativne preglede sa laboratorijom i rentgen dijagnostikom